Umowa o dożywocie. Na czym polega? Jak ją podpisać?

Dożywocie, inaczej umowa dożywocia jest rodzajem specyficzne umowy, która zawierana jest z właścicielem nieruchomości.

Możesz otrzymać mieszkanie, ale tylko wtedy, gdy zapewnisz utrzymanie jego właścicielowi do końca jego życia – tak w skrócie można opisać umowę o dożywocie. Teraz takie umowy zawierane są coraz częściej, a wtedy konieczne jest udanie się do kancelarii notarialnej. Gdy potrzebny jest dobry notariusz Kraków to miasto, w którym można skorzystać z takiego wsparcia w pełnym zakresie.

Umowa o dożywocie – co to jest?

Umowa o dożywocie, umowa dożywocie, też dożywocie zaliczana jest do kategorii umów cywilnoprawnych, w której jedna ze stron zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na drugą stronę w zamian za dożywotnie utrzymanie. Przepisami regulującymi umowę dożywocia jest art. 908-916 Kodeksu cywilnego.

Jak charakter ma umowa o dożywocie?

Stronami w umowie dożywocia jest właściciel nieruchomości, a także inna osoba, która tę nieruchomość ma otrzymać. Przykładowo, może być to członek rodziny, ale też osoba obca. Na podstawie podpisanej pomiędzy stronami umowy dożywocia dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości z właściciela umowy na drugą stronę umowy. W tym przypadku zastosowanie ma tak zwane prawo dożywocia, które określa prawa i obowiązki przysługujące stronom umowy.

Zasadniczo umowa dożywocia może być dowolnie kształtowana, gdy strony zgadzają się na jej określone brzmienie. Gdy jednak strony nie uzgodnią dokładnego charakteru umowy, w takim przypadku zastosowanie ma prawo dożywocia, które określa uprawnienia dożywotnika.

Nabywca nieruchomości powinien:

  • przyjąć zbywającego jako domownika
  • przekazywać mu mieszkanie, wyżywienie, ubrania, światło i opał
  • zapewnić mu właściwą pomoc i pielęgnowanie w chorobie
  • sprawić mu pogrzeb odpowiadający lokalnym zwyczajom własnym kosztem

Jak podpisać umowę o dożywocie?

Jako że umowa dożywocia związana jest z przekazaniem nieruchomości, musi być ona podpisana jako akt notarialny. Oznacza to, że konieczna jest wtedy wizyta u notariusza. Gdy potrzebny jest dobry notariusz Kraków ma wiele kancelarii, gdzie można otrzymać kompleksową pomoc w tym zakresie. Umowa sporządzana jest w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdej strony, a notariusz odczytuje ją na głos. Następnie strony składają na umowie swoje podpisy. Od tego momentu umowa dożywocia zaczyna obowiązywać. Dodatkowo odpowiednie informacje są również przekazywane do działu ksiąg wieczystych – w księdze wieczystej nieruchomości wpisuje się informacje o tym, że podlega ona prawu dożywocia. 

Czy umowę o dożywocie można zmienić?

Często powtarzającym się pytaniem jest – czy podpisaną już u osoby jak notariusz umowę o dożywocie można zmienić? Tak, jest to możliwe, jednak tylko przed sądem. Na żądanie jednej ze stron umowy dożywocia sąd może zmienić uprawienia wchodzące w jej zakres na dożywotnią rentę. Jej wysokość jest ustalana na podstawie oszacowania wartości tych uprawnień. Najczęściej takie rozwiązanie stosowane jest w sytuacji, gdy pomiędzy stronami pojawiają się konflikty.

Podsumowanie

Umowa dożywocia jest umową o szczególnym charakterze, która może być podpisana wtedy, gdy jedna ze stron – właściciel nieruchomości – zobowiązuje się do przekazania drugiej stronie w zamian za dożywotnie utrzymanie. Taka umowa musi być wtedy podpisana w kancelarii notarialnej. Gdy zostanie zawarta w innej formie niż akt notarialny, wtedy nie ma mocy prawnej.