Czym są systemy SCADA i kiedy są używane?

Coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w ramach automatyki przemysłowej. Aby prowadzić wtedy nadzór i kontrolę procesów, wykorzystuje się odpowiednie oprogramowanie określane jako SCADA.

Czym jest system SCADA?

SCADA jest rodzajem systemu przeznaczonego do nadzorowania procesów oraz do zarządzania procesami. Skrót ten wywodzi się od Supervisory Control And Data Acquisition.

Dzięki systemom tego typu można prowadzić między innymi czynności jak:

  • gromadzenie informacji – pomiary
  • wizualizacja pomiarów
  • sterowanie procesami
  • archiwizowanie informacji
  • alarmowanie

Aktualnie systemy SCADA są bardzo popularne i można znaleźć je w sprzedaży w wielu wariantach. Dostarczają je różni producenci, by można było zarządzać oferowanym przez nich wyposażeniem.

Jak działa system SCADA?

Systemy tego typu są przeznaczone przede wszystkim do spełniania funkcji nadrzędnej w stosunku do innych elementów wchodzących w skład systemu automatyki, czyli urządzeń końcowych. Dodatkowo współpracują one z różnymi urządzeniami wejściowymi, na przykład w formie czujników, które pobierają informacje.

Uproszczony schemat działania systemu SCADA polega zatem na regularnym przekazywaniu informacji z urządzeń wejściowych do systemu, który następnie analizuje pobierane dane oraz podejmuje dalsze decyzje, na przykład dotyczące sterowania konkretnymi urządzeniami wyjściowymi, by kontrolować proces.

Dodatkowo systemy SCADA są w stanie natychmiast wykrywać różnego rodzaju nieprawidłowości, o których informują użytkowników. Wobec ego mogą być one używane do szybkiego wykrywania usterek, przekroczonych limitów, norm.

Gdzie najczęściej stosuje się systemy SCADA?

Systemy tego typu, jak wskazano wcześniej, używane są głównie w celu zarządzania automatyka przemysłową.

Mogą one wobec tego współpracować z różnymi typami systemów, na przykład mogą wspierać procesy technologiczne, produkcyjne, kontrolę jakości, pakowanie, transport bliski na terenie zakładu pracy.

Systemy SCADA mogą być indywidualnie dopasowane do konkretnego przeznaczenia, ponieważ można dowolnie je programować, co umożliwia efektywny przebieg procesów. W efekcie mogą one sprawdzić się praktycznie w każdej branży.

Warto wskazać, że obecnie systemy tego typu tworzą również złożone struktury i można korzystać z nich nie tylko na panelach znajdujących się bezpośrednio przy urządzeniach wykonawczych, ale również na komputerach i urządzeniach mobilnych znajdujących się w innych lokalizacjach. To powoduje, że kontrolowanie procesów i zarządzanie nimi staje się znacznie bardziej efektywne.

Jakie są korzyści używania systemów SCADA?

Zastosowanie systemów jak SCADA w zakładach produkcyjnych, przemysłowych oraz w innych firmach niesie za sobą różnorodne korzyści, co powoduje, że aktualnie tego typu systemy są tak często wdrażane. Co przemawia za ich wyborem?

Wśród głównych zalet systemów SCADA warto wskazać na poniższe:

  • Efektywna automatyzacja procesów – dzięki temu można bardzo łatwo realizować procesy bez konieczności ciągłego kontrolowania ich przebiegu, ponieważ system zarządza urządzeniami wykonawczymi i dba o to, aby proces odbywał się zgodnie z założeniami.
  • Zmniejszenie ryzyka – dzięki temu, że systemy te pozwalają na szybkie wykrywanie różnego rodzaju nieprawidłowości w pobranych danych, mogą one również przekazać natychmiast informacje na ten temat do użytkownika. Dzięki temu można podjąć odpowiednie działania, by procesy odbywały się prawidłowo.
  • Wszechstronne zastosowanie – systemy SCADA są bardzo funkcjonalne i umożliwiają one prowadzenie różnych czynności w zakładach pracy. To powoduje, że są one też spotykane w wielu branżach.
  • Wyższa jakość produktów – gdy systemy te używane są w trakcie produkcji, mogą one kompleksowo zadbać o to, aby wytwarzane produkty spełniały odpowiednie normy.
  • Łatwe sterowanie – systemy te wykorzystują czytelne i intuicyjne w obsłudze interfejsy, dzięki czemu nie są one skomplikowane nawet dla początkujących osób.